GDPR consultancy

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in heel Europa. De Algemene verordening Persoonsgegevens staat ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Er gaat veel veranderen voor bedrijven, maar wat betekent dit voor u? 

Doel van de AVG

De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is op u van toepassing zodra uw organisatie persoonsgegevens opslaat. Dit kunnen e-mailadressen, telefoonnummers en adressen zijn. U slaat dit sneller en vaker op dan u denkt, bijvoorbeeld in uw e-mailsoftware, boekhoudpakket, CRM en offertetool. En ook als u gegevens van (potentiële) klanten verzamelt via uw website. De AVG heeft tot doel om:

 1. Privacyrechten te versterken en uit te breiden
 2. De verantwoordelijkheid rondom privacy meer bij organisaties neer te leggen
 3. Uniforme bevoegdheden te hanteren voor alle Europese privacytoezichthouders.

Direct aan de slag met de AVG

Wilt u zeker weten dat u op tijd aan de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) voldoet? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over onze GDPR-consultancy!

AVG en GDPR-consultancy

De toezichthouders kunnen boetes tot 20 miljoen opleggen, wanneer u niet aan de Algemene verordening persoonsgegeven (AVG) voldoet. Het is voor uw bedrijfsvoering daarom van zeer groot belang om hiermee aan de slag te gaan. SolidFlows begrijpt dat hiervoor specifieke kennis nodig is en dat u wellicht geen overzicht heeft van de maatregelen die u moet treffen. Daarom kunt u bij ons terecht voor GDPR-consultancy. Wij bieden twee diensten aan zodat u uw organisatie op strategisch en operationeel niveau kunt klaarmaken voor de AVG.

Plan van aanpak AVG-proof Hot

Binnen dit traject leveren we een compleet plan van aanpak om u te adviseren over hoe u uw organisatie AVG-compliant maakt. Bekijk de inhoud van het plan

Bekijk het plan »

 1. Privacy Impact Assessment (PIA). Hiermee wordt vastgesteld welke data er in uw organisatie worden vastgelegd, welke risico’s er zijn op datalekken, wat de impact van een mogelijk lek is en welke maatregelen u kunt treffen.
 2. Acties voor bewustwording. Om AVG-compliant te zijn en blijven, moet u besef bij het management en medewerkers creëren. Wij formuleren acties om dit te realiseren.
 3. Procesbeschrijvingen. Dit is ook nodig om klantverzoeken rondom data goed af te handelen. Denk aan data toevoegen, aanpassen of verwijderen. Uw klanten krijgen immers ook met de AVG te maken.
 4. Advies over retentie, zodat u met de juiste tooling de juiste bewaartermijnen kunt toepassen.
 5. Advies over veilige uitwisseling van gegevens met derde partijen.
 6. Advies over de website, met name op het gebied van de privacy statement en toestemming van bezoekers om hun gegevens te gebruiken.

De aanbevelingen uit het plan van aanpak leggen de basis voor uw AVG-actieplan. Vervolgens kunt u deze acties zelf of in samenwerking met SolidFlows oppakken.

Prijsopgave en tijdspad is afhankelijk van de inrichting van uw organisatie en data.

Neem contact op

In house Data Protection Officer

Als u liever fysiek een Data Protection Officer (DPO) op de werkvloer heeft, dan kunt u zich abonneren op de In house Data Protection Officer dienst.

Onderdelen van het abonnement »

 1. Een contract waarin de gecertificeerde Data Protection Officer van SolidFlows wordt aangewezen als uw vaste DPO’er. Dit houdt in dat u:
  • Uw klanten kunt laten zien dat u de bescherming van hun gegevens serieus neemt.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens kunt aantonen dat u effectief omgaat met de privacy van persoonsgegevens in uw organisatie.
  • Geen fte’s hoeft in te zetten voor dataprotectie.
  • Niet hoeft te investeren in de vorm van opleiding en bijscholing om kennis rondom dataprotectie in huis te halen en houden.
 2. 2 keer per jaar een bewustwordingsactie voor het management en uw medewerkers.
 3. 1 keer per jaar een penetratietest om uw beveiliging te toetsen.
 4. 2 werkdagen (16 uur) per jaar de Data Protection Officer bij u over de vloer. U kunt deze uren vrij besteden aan dataprotectiewerkzaamheden.
 5. Pragmatische vertaling van de AVG naar de maatregelen voor uw organisatie.

De kosten voor de in house Data Protection Officer, inclusief de beschreven onderdelen, zijn € 1.495,00 per jaar excl. btw.

Nu Bestellen

 


AVG-proof document management systeem

Solid Flows biedt in samenwerking met CloudCompagnon een document management systeem dat voldoet aan de Algemene verordening persoonsgegevens. Meer weten? Bezoek de website!

Meer info

Over ons

Het Team

Opdrachtgevers

Bankgegevens

IBAN ABNAMRO
NL93ABNA0484938940

K.v.K nummer 62615343
BTW  nummer NL854888329B01

Vestiging Volendam

G.A. Brederodestraat 26
1132 SP Volendam

info@solid-flows.com
www.solid-flows.com